ترمینال بلاک- Terminal Block

این کانکتور ها که به نام های ترمینال های فونیکسی ، ترمینال پیچی رو بردی ، ترمینال رو بردی آسانسوری و یا ترمینال نردبانی هم شناخته می شوند، شامل طیف وسیعی از بلوک ترمینال های متداول در بازار ایران است؛ در اینجا سعی شده با توجه به نام گذاری های عرفی بازار که معمولا بر اساس فاصله بین دو پایه (pitch) است، تقسیم بدی و ارا...

ترمینال بلاک- Terminal Block

این کانکتور ها که به نام های ترمینال های فونیکسی ، ترمینال پیچی رو بردی ، ترمینال رو بردی آسانسوری و یا ترمینال نردبانی هم شناخته می شوند، شامل طیف وسیعی از بلوک ترمینال های متداول در بازار ایران است؛ در اینجا سعی شده با توجه به نام گذاری های عرفی بازار که معمولا بر اساس فاصله بین دو پایه (pitch) است، تقسیم بدی و ارائه گردند. در برخی از این ترمینال ها روش نام گذاری بر اساس همین فاصله بین دو پایه (pitch) است.بعنوان مثال در ترمینال kf350 معمولا دو حرف انگلیسی خلاصه نام کارخانه تولید کننده ترمینال است و پس از آن عدد 350به معنی فاصله پایه 3/5 میلیمتر می باشد.

بیشتر

Terminal Block 

زیرشاخه ها

 • ترمینال 3.5mm

  ترمینال رو بردی 3.5 میلیمتر

  این ترمینال ها که در بازار به ترمینال های فونیکسی ، ترمینال پیچی رو بردی ، ترمینال رو بردی آسانسوری و یا ترمینال نردبانی هم معروف هستند، با فاصله بین دو پایه (pitch) 3.5 میلی متر و در دو نوع صاف (ST) و نود درجه (RA) ارائه شده اند. این کانکتور ها به صورت نر و ماده ارائه می شوند(امکان سفارش یک سمت معمولا وجود ندارد). منظور از سمت نر ، سمتی است که بر روی بورد مدار چاپی (PCB) لحیم می شود و سمت دیگر (ماده) سمتی است که بوسیله پیچ به سیم های با نمره AWG #16~24 وصل می شود. همچنین میتوان گفت حداکثر جریانی که این کانکتورها تحمل میکنند، 12 آمپر است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید که دیتاشیت محصول مورد نظر که در سایت موجود است، مراجعه نمایید.

 • ترمینال 3.81mm

  ترمینال رو بردی 3.81mm

  ترمینال رو بردی 3.81 میلیمتر این ترمینال ها که در بازار به ترمینال های فونیکسی ، ترمینال پیچی رو بردی ، ترمینال رو بردی آسانسوری و یا ترمینال نردبانی هم معروف هستند، با فاصله بین دو پایه (pitch) 3.81 میلی متر و در دو نوع صاف (ST) و نود درجه (RA) ارائه شده اند. این کانکتور ها به صورت نر و ماده ارائه می شوند(امکان سفارش یک سمت معمولا وجود ندارد). منظور از سمت نر ، سمتی است که بر روی بورد مدار چاپی (PCB) لحیم می شود و سمت دیگر (ماده) سمتی است که بوسیله پیچ به سیم های با نمره AWG #16~24 وصل می شود. همچنین میتوان گفت حداکثر جریانی که این کانکتورها تحمل میکنند، 8 آمپر است. برای اطلاعات بیشتر میتوانید که دیتاشیت محصول مورد نظر که در سایت موجود است، مراجعه نمایید.

 • ترمینال 5.08mm

  ترمینال روبردی  5.08mm

  این ترمینال ها که در بازار به ترمینال های فونیکسی ، ترمینال پیچی رو بردی ، ترمینال رو بردی آسانسوری و یا ترمینال نردبانی هم معروف هستند، با فاصله بین دو پایه (pitch) 5 میلی متر و در دو نوع صاف (ST) و نود درجه (RA) ارائه شده اند.این کانکتور ها به صورت نر و ماده ارائه می شوند(امکان سفارش یک سمت معمولا وجود ندارد). منظور از سمت نر ، سمتی است که بر روی بورد مدار چاپی (PCB) لحیم می شود و سمت دیگر (ماده) سمتی است که بوسیله پیچ به سیم های با نمره AWG #16~24 وصل می شود. در نوع های با کیفیت از این کانکتور ها، سایز و نمره سیم مناسب و جریان و ولتاژ قابل تحمل، بر روی بدنه درج شده، اما بطور تقریبی نمره سیم قابل اتصال، AWG #14~24  و حداکثر جریان 16 آمپر و ولتاژ 300 ولت می باشد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید که دیتاشیت محصول مورد نظر که در سایت موجود است، مراجعه نمایید.

 • ترمینال DG300 5.00mm

  ترمینال روبردی  5.00mm

  این ترمینال ها که در بازار به ترمینال های DG300 معروف هستند، با فاصله بین دو پایه (pitch) 5 میلی متر ارائه شده اند. در نوع های با کیفیت از این کانکتور ها، سایز و نمره سیم مناسب و جریان و ولتاژ قابل تحمل، بر روی بدنه درج شده، اما بطور تقریبی نمره سیم قابل اتصال، AWG #14~24  و حداکثر جریان 16 آمپر و ولتاژ 250 ولت می باشد. برای اطلاعات بیشتر میتوانید که دیتاشیت محصول مورد نظر که در سایت موجود است، مراجعه نمایید.

 • ترمینال 7.62mm

  ترمینال رو بردی 7.62 میلیمتر

  این ترمینال ها که در بازار به ترمینال های فونیکسی ، ترمینال پیچی رو بردی ، ترمینال رو بردی آسانسوری و یا ترمینال نردبانی هم معروف هستند، با فاصله بین دو پایه (pitch) 7.62 میلی متر و در دو نوع صاف (ST) و نود درجه (RA) ارائه شده اند. این کانکتور ها به صورت نر و ماده ارائه می شوند(امکان سفارش یک سمت معمولا وجود ندارد). منظور از سمت نر ، سمتی است که بر روی بورد مدار چاپی (PCB) لحیم می شود و سمت دیگر (ماده) سمتی است که بوسیله پیچ به سیم های با نمره AWG #12~28 وصل می شود. همچنین حداکثر جریانی که این کانکتورها تحمل می کنند، 15 آمپر و حداکثر ولتاژ 300 ولت است. برای اطلاعات جزئیات فنی بیشتر می توانید به دیتاشیت محصول مورد نظر، مراجعه نمایید.

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  شاخه‌ها
  قیمت
  بیشترین جریان عبوری
  Mounting Type

  نماد اعتماد الکترونیکی