کانکتور 4.2mm ATX  

این کانکتور با توجه به اینکه سوکت نر و ماده توسط قفل ( لبه پلاستیکی قابل مشاهده در تصاویر محصولات) به هم متصل می شوند، برای استفاده در محیط های با لرزش و تنش های مکانیکی متوسط کارایی دارد.کانکتور های atx با فاصله بین دو پایه (pitch) 4.2 میلی متر، شامل سه بخش هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی که به سیم وصل می شود، یک قطعه پلاستیک ن...

کانکتور 4.2mm ATX  

این کانکتور با توجه به اینکه سوکت نر و ماده توسط قفل ( لبه پلاستیکی قابل مشاهده در تصاویر محصولات) به هم متصل می شوند، برای استفاده در محیط های با لرزش و تنش های مکانیکی متوسط کارایی دارد.کانکتور های atx با فاصله بین دو پایه (pitch) 4.2 میلی متر، شامل سه بخش هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی که به سیم وصل می شود، یک قطعه پلاستیک نری که به بورد الکترونیکی لحیم می‌گردد (و یا در مدل بین راهی نری، مانند کانکتور مادگی به سر سیم پرس می شوند) و قطعه ی سوم یعنی فلز سر سیم یا همون پین است که به سیم پرس شده و به پلاستیک مادگی متصل می گردد. کانکتور های نری از نظر جهت مونتاژ به سه صورت مستقیم (صاف) یا نود درجه (Right angle) و نری سر کابلی (plug-بین راهی) ارائه می‌شوند که همان طور که گفته شد دو مورد اول به برد pcb  مونتاژ می شوند و مورد آخر بهمانند کانکتور مادگی به سر سیم پرس می شود.

Category: Crimp Style Connectors (Wire-to-Board type)

Max. Current rating: 7A AC,DC (AWG #16~#22)

Voltage rating: 250V AC,DC

کاربرد کانکتور ATX

عمده کاربرد این کانکتور استفاده انبوه در بخش تغذیه یا پاور مادر برد رایانه ها، تغذیه ماینر ها و بخش های با جریان بالای مدار های الکترونیکی است.

توجه کنید با سفارش بخش پلاستیک ماده، در صورت نیاز پین یا سر سیم را باید جداگانه و به تعداد دلخواه سفارش دهید.

بیشتر

ATX (4.2mm) 

 • پین (سر سیم )کانکتور  ATX  نری 4.2 میلی متر مولکسی     ATX 4.2mm male connector pin

  581 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پین (سر سیم )کانکتور  ATX  مادگی 4.2 میلی متر   ATX 4.2mm female connector pin

  450 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 male staight connector

  2,112 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 male  Right Angle connector

  2,284 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  دو در یک (2 پین) نر بین راهی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 female connector

  1,478 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  یک در سه (3 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 1*3 male staight connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  سه در یک (3 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 3*1 male  Right Angle connector

  3,445 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  دو در سه (3 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 3*1 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  یک در سه (3 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 1*3 female connector

  2,059 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو دردو (4 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 male staight connector

  2,880 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در دو (4 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 male  Right Angle connector

  3,379 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  دو در دو (4 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  دو در دو (4 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 female connector

  1,608 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در سه (6 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 male staight connector

  4,528 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در سه (6 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 male  Right Angle connector

  5,491 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در سه (6 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 male wire crimp plug connector

  4,013 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در سه (6 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 female connector

  3,683 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  دو در چهار (8 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 male staight connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  دو در چهار (8 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 male  Right Angle connector

  7,313 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در چهار (8 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در چهار (8 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 female connector

  4,580 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  هشت پین (6 پین + 2 پین ) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی  ATX (mini-fit) 4.2mm 6+2 female miner connector

  13,942 تومان 14,942 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در پنج (10 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 male staight connector

  7,550 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در پنج (10 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 male  Right Angle connector

  9,134 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در پنج (10 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 male wire crimp plug connector

  6,679 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در پنج (10 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 female connector

  5,716 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در شش (12 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 male staight connector

  9,082 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در شش (12 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 male  Right Angle connector

  10,982 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در شش (12 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در شش (12 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 female connector

  6,851 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در هفت (14 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 male staight connector

  10,586 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در هفت (14 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 male  Right Angle connector

  12,791 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هفت (14 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هفت (14 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 female connector

  7,999 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در هشت (16 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 male staight connector

  12,091 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در هشت (16 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 male  Right Angle connector

  14,639 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هشت (16 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هشت (16 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 female connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX دو در نه (18 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*9 male staight connector

  13,609 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی