کانکتور 4.2mm ATX  

این کانکتور با توجه به اینکه سوکت نر و ماده توسط قفل ( لبه پلاستیکی قابل مشاهده در تصاویر محصولات) به هم متصل می شوند، برای استفاده در محیط های با لرزش و تنش های مکانیکی متوسط کارایی دارد.کانکتور های atx با فاصله بین دو پایه (pitch) 4.2 میلی متر، شامل سه بخش هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی که به سیم وصل می شود، یک قطعه پلاستیک ن...

کانکتور 4.2mm ATX  

این کانکتور با توجه به اینکه سوکت نر و ماده توسط قفل ( لبه پلاستیکی قابل مشاهده در تصاویر محصولات) به هم متصل می شوند، برای استفاده در محیط های با لرزش و تنش های مکانیکی متوسط کارایی دارد.کانکتور های atx با فاصله بین دو پایه (pitch) 4.2 میلی متر، شامل سه بخش هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی که به سیم وصل می شود، یک قطعه پلاستیک نری که به بورد الکترونیکی لحیم می‌گردد (و یا در مدل بین راهی نری، مانند کانکتور مادگی به سر سیم پرس می شوند) و قطعه ی سوم یعنی فلز سر سیم یا همون پین است که به سیم پرس شده و به پلاستیک مادگی متصل می گردد. کانکتور های نری از نظر جهت مونتاژ به سه صورت مستقیم (صاف) یا نود درجه (Right angle) و نری سر کابلی (plug-بین راهی) ارائه می‌شوند که همان طور که گفته شد دو مورد اول به برد pcb  مونتاژ می شوند و مورد آخر بهمانند کانکتور مادگی به سر سیم پرس می شود.

Category: Crimp Style Connectors (Wire-to-Board type)

Max. Current rating: 7A AC,DC (AWG #16~#22)

Voltage rating: 250V AC,DC

کاربرد کانکتور ATX

عمده کاربرد این کانکتور استفاده انبوه در بخش تغذیه یا پاور مادر برد رایانه ها، تغذیه ماینر ها و بخش های با جریان بالای مدار های الکترونیکی است.

توجه کنید با سفارش بخش پلاستیک ماده، در صورت نیاز پین یا سر سیم را باید جداگانه و به تعداد دلخواه سفارش دهید.

بیشتر

ATX (4.2mm) 

 • پین (سر سیم )کانکتور  ATX  نری 4.2 میلی متر مولکسی     ATX 4.2mm male connector pin

  400 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پین (سر سیم )کانکتور  ATX  مادگی 4.2 میلی متر   ATX 4.2mm female connector pin

  330 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 male staight connector

  1,450 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 male  Right Angle connector

  1,570 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  دو در یک (2 پین) نر بین راهی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  دو در یک (2 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*1 female connector

  1,020 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  یک در سه (3 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 1*3 male staight connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  سه در یک (3 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 3*1 male  Right Angle connector

  2,370 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  دو در سه (3 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 3*1 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  یک در سه (3 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 1*3 female connector

  1,420 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو دردو (4 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 male staight connector

  2,090 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در دو (4 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 male  Right Angle connector

  2,330 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در دو (4 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 male wire crimp plug connector

  1,850 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در دو (4 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*2 female connector

  2,180 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در سه (6 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 male staight connector

  3,120 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در سه (6 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 male  Right Angle connector

  3,780 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در سه (6 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 male wire crimp plug connector

  2,760 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در سه (6 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*3 female connector

  2,540 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  ATX  دو در چهار (8 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 male staight connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX  دو در چهار (8 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 male  Right Angle connector

  5,040 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در چهار (8 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در چهار (8 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*4 female connector

  3,150 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  هشت پین (6 پین + 2 پین ) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی  ATX (mini-fit) 4.2mm 6+2 female miner connector

  9,290 تومان 10,290 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در پنج (10 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 male staight connector

  5,200 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در پنج (10 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 male  Right Angle connector

  6,290 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در پنج (10 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 male wire crimp plug connector

  4,600 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در پنج (10 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*5 female connector

  3,940 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در شش (12 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 male staight connector

  6,250 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در شش (12 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 male  Right Angle connector

  7,560 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در شش (12 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در شش (12 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*6 female connector

  4,720 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در هفت (14 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 male staight connector

  7,290 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در هفت (14 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 male  Right Angle connector

  8,810 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هفت (14 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هفت (14 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*7 female connector

  5,510 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX دو در هشت (16 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 male staight connector

  8,330 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ATX  دو در هشت (16 پین) نر نود درجه  4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 male  Right Angle connector

  10,080 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هشت (16 پین) نر بین راهی (سر کابلی) 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 male wire crimp plug connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  در صورتی که نیاز به سر سیم مادگی دارید، می توانید آنرا از اینجا تهیه فرمائید. ATX  دو در هشت (16 پین) مادگی 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*8 female connector

  تماس بگیرید ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • ATX دو در نه (18 پین) نر صاف 4.2 میلی متر مولکسی ATX (mini-fit) 4.2mm 2*9 male staight connector

  9,370 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی