در این دسته بندی باکس هدر های بدون قفل نری با فاصله بین دو پایه های 2.54mm ،2.00mm و 1.27 میلی متر ارائه شده اند. این کانکتور معمولا بصورت DIP ارائه می شود و از نظر جنسیت از نوع نری است که معمولا در سمت دیگر آن از  کانکتور IDC مادگی ( که بصورت پرسی به کابل فلت متصل میگردد) استفاده می‌شود.در مواردی که باز نشدن اتصال بین نری  و مادگی از اهمیت دو چ...

در این دسته بندی باکس هدر های بدون قفل نری با فاصله بین دو پایه های 2.54mm ،2.00mm و 1.27 میلی متر ارائه شده اند. این کانکتور معمولا بصورت DIP ارائه می شود و از نظر جنسیت از نوع نری است که معمولا در سمت دیگر آن از  کانکتور IDC مادگی ( که بصورت پرسی به کابل فلت متصل میگردد) استفاده می‌شود.در مواردی که باز نشدن اتصال بین نری  و مادگی از اهمیت دو چندان برخوردار است ، استفاده از کانکتور باکس هدر قفل دار یا PHL توصیه می شود که می‌توانید آنرا از اینجا  تهیه کنید.

بیشتر

باکس هدر ( IDC BOX) 

زیرشاخه ها

 • باکس هدر (IDC BOX) 2.54mm

  در این دسته بندی باکس هدر های بدون قفل نری با اندازه های 2.54mm ارائه شده اند که فاصله بین پایه های استاندارد و متداول این نوع کانکتور هاست. این کانکتور معمولا بصورت DIP ارائه می شود و از نظر جنسیت از نوع نری است که معمولا در سمت دیگر آن از  کانکتور IDC مادگی ( که بصورت پرسی به کابل فلت متصل میگردد) استفاده می‌شود. در مواردی که باز نشدن اتصال بین نری  و مادگی از اهمیت دو چندان برخوردار است ، استفاده از کانکتور باکس هدر قفل دار یا PHL توصیه می شود که می‌توانید آنرا از اینجا  تهیه کنید.

 • باکس هدر (IDC BOX) 2.00mm

  در این دسته بندی باکس هدر های بدون قفل نری با اندازه های کوچکتر از 2.54mm ارائه شده اند که فاصله بین پایه های 2.00mm است و به کوچک تر شدن فضای طراحی مدار کمک می‌کند. این کانکتور معمولا بصورت DIP ارائه می شود و از نظر جنسیت از نوع نری است که معمولا در سمت دیگر آن از  کانکتور IDC مادگی ( که بصورت پرسی به کابل فلت متصل میگردد) استفاده می‌شود. در مواردی که باز نشدن اتصال بین نری  و مادگی از اهمیت دو چندان برخوردار است ، استفاده از کانکتور باکس هدر قفل دار یا PHL توصیه می شود که می‌توانید آن را از اینجا  تهیه کنید.

 • باکس هدر (IDC BOX) 1.27mm

  در این دسته بندی باکس هدر های بدون قفل با اندازه های فاصله بین پایه های 1.27mm ارائه شده است که اندازه استاندارد این کانکتور است. این کانکتور معمولا بصورت DIP ارائه می شود و از نظر جنسیت از نوع نری است که معمولا در سمت دیگر آن از  کانکتور IDC مادگی ( که بصورت پرسی به کابل فلت متصل میگردد) استفاده می‌شود. در مواردی که باز نشدن اتصال بین نری  و مادگی از اهمیت دو چندان برخوردار است ، استفاده از کانکتور باکس هدر قفل دار یا PHL توصیه می شود که می‌توانید آنرا از اینجا  تهیه کنید.

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  شاخه‌ها
  قیمت
  بیشترین جریان عبوری
  Gender

  نماد اعتماد الکترونیکی