کانکتور فلزی نظامی (GX)

این کانکتور دارای بدنه ای فلزی بوده و کانکتور نر وماده به هم پیچ می شوند.این کانکتور ها با توجه به قطر کانکتور به سه دسته 12، 16 و 19 میلی متر تقسیم بندی می شود. سیم ها هم به هر دو سمت کانکتور لحیم می شوند و بهتر است جهت استحکام مکانیکی بهتر محص اتصال، روی آن وارنیش انداخته شود.لازم به ذکر است، بدنه فلزی هم از طریق پیچ به...

کانکتور فلزی نظامی (GX)

این کانکتور دارای بدنه ای فلزی بوده و کانکتور نر وماده به هم پیچ می شوند.این کانکتور ها با توجه به قطر کانکتور به سه دسته 12، 16 و 19 میلی متر تقسیم بندی می شود. سیم ها هم به هر دو سمت کانکتور لحیم می شوند و بهتر است جهت استحکام مکانیکی بهتر محص اتصال، روی آن وارنیش انداخته شود.لازم به ذکر است، بدنه فلزی هم از طریق پیچ به مغزی کانکتور متصل می شود. 

بیشتر

فلزی نظامی (GX) 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

نماد اعتماد الکترونیکی