کانکتور پین گرد (5264) سیم دار، را می توانید طول 28.5 سانتی متر سفارش دهید. کانکتور های سیم دار پین گرد به مادگی متصل می گردند؛ در صورت نیاز به کانکتور نری به اینجا مراجعه کنید.همچنین سفارشی سازی کانکتور های سیم دار در صورت سفارش در تعداد بالا، از جمله تغییر در طول سیم و رنگ بندی سیم ها، امکان پذیر است.

کانکتور پین گرد (5264) سیم دار، را می توانید طول 28.5 سانتی متر سفارش دهید. کانکتور های سیم دار پین گرد به مادگی متصل می گردند؛ در صورت نیاز به کانکتور نری به اینجا مراجعه کنید.همچنین سفارشی سازی کانکتور های سیم دار در صورت سفارش در تعداد بالا، از جمله تغییر در طول سیم و رنگ بندی سیم ها، امکان پذیر است.

بیشتر

پین گرد (5264) 2.5mm سیم دار 

لیست مقایسه محصولات

انصراف

نماد اعتماد الکترونیکی