سلف بایاس تقویت کندده های فرکانس بالا آر اف

RF Bias Tee

Bias Tee 

نماد اعتماد الکترونیکی