این کانکتور دو سمت دارد . یک سمت که نوع A نام دارد و در واقع همان نری است و سمت دیگر که نوعY است و بصورت مادگی عمل می‌کند.فاصله بین دو پایه (Pitch) 2.5 mm می باشد.محدود ولتاژ قابل قبول 250 ولت AC/DC است و حداکثر جریان قابل تحمل 3 آمپر . سیمی که باید برای پرس کردن سر سیم این کانکتور استفاده نمائید، AWG#22~28 است.

بین راهی (SM) 2.5 میلی متر 

 • خرید محصول

  در این صفحه شما سر سیم یا پین و یا همان بخش فلزی سمت مادگی (نوع Y) کانکتور را خریداری می نمایید.

  360 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  360 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • طول سیم در هر سمت 20 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  3,840 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  2,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • طول سیم در هر سمت 20 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  5,760 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  3,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • طول سیم در هر سمت 20 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها و یا سفارشی سازی در رنگ بندی یا طول سیم، تماس بگیرید.

  7,680 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  4,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • طول سیم در هر سمت 15 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها و یا سفارشی سازی در رنگ بندی یا طول سیم، تماس بگیرید.

  9,600 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  5,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  طول سیم در هر سمت 15 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها و یا سفارشی سازی در رنگ بندی یا طول سیم، تماس بگیرید.

  11,520 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • می توانید کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  6,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  طول سیم در هر سمت 15 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها و یا سفارشی سازی در رنگ بندی یا طول سیم، تماس بگیرید.

  13,440 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • می توانید کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  7,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  طول سیم در هر سمت 15 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها و یا سفارشی سازی در رنگ بندی یا طول سیم، تماس بگیرید.

  15,360 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • می توانید کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  8,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  طول سیم در هر سمت 15 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها و یا سفارشی سازی در رنگ بندی یا طول سیم، تماس بگیرید.

  17,280 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • می توانید کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  9,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  طول سیم در هر سمت 15 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها و یا سفارشی سازی در رنگ بندی یا طول سیم، تماس بگیرید.

  19,200 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  می توانید کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  10,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  طول سیم در هر سمت 15 سانتی متر می باشد. می توانید این کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها و یا سفارشی سازی در رنگ بندی یا طول سیم، تماس بگیرید.

  23,040 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  می توانید کانکتور را بصورت ست کامل( نری، مادگی) سفارش دهید و یا یکی از طرف ها را جداگانه سفارش دهید. در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

  12,000 تومان ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف

نماد اعتماد الکترونیکی