بار فرکانس بالا

RF load 50 ohm

RF Load 

نماد اعتماد الکترونیکی