سوئیچ های فرکانس بالا  High Frequency Switches 

Switch 

نماد اعتماد الکترونیکی