کانکتور مخابراتی را بصورت سیم دار با طول 28.5 سانتی متر سفارش دهید.

سفارشی سازی کانکتور های سیم دار در صورت سفارش در تعداد بالا، از جمله تغییر در طول سیم و رنگ بندی سیم ها، امکان پذیر است.

کانکتور مخابراتی (2510) سیمدار 

نماد اعتماد الکترونیکی