نماد اعتماد الکترونیکی

withstand voltage چیست؟؟؟

withstand voltage چیست؟؟؟

ولتاژ ایستادگی حداکثر ولتاژی است که می توان بین مدارها یا قطعات ، بدون ایجاد شکست دی الکتریکی ، اعمال کرد.

نظرات بازدیدکنندگان