حمل و نقل و برگشت

حمل بسته‌ی شما

بسته ها حداکثر دو تا سه روز پس از تایید پرداخت ارسال می شوند. شما به هرنوع شیوه‌ی حمل را که انتخاب کنید شماره‌ی پیگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد.

هزینه های ارسال شامل هزینه های بسته بندی و پست می شوند. ما پیشنهاد می کنیم سفارشات خود را در یک گروه جمع آوری کنید. ما نمتوانیم دو سفارش مجزا را با هم در یک گروه جمع آوری کنیم و مالیات برای هرکدام جداگانه محاسبه خواهند شد.
بسته ها با تایید خود شما که همان پرداخت می باشد، ارسال می شوند.
در هنگام باز کردن آنها به علائم درج شده روی بسته بندی (مانند ضد الکترسیته ساکن بودن و ... ) دقت فرمایید .