آی سی های آنالوگ

( آمپلی فایر - )

Analog ICs

چیپ های آنالوگ 

نماد اعتماد الکترونیکی