جستجوی پیشرفته

سازنده

VCO 

VCO

اسیلاتورهای کنترل شده با ولتاژ مخابراتی و فرکانس بالا RF and High Frequency VCOs

یک محصول وجود دارد.