تضعیف کننده های فرکانس بالا High Frequency RF Attenuators 

Attenuator 

نماد اعتماد الکترونیکی