ترانزیستور های فرکانس بالا High Frequency Transistors

Transistor 

نماد اعتماد الکترونیکی