پاور (CH)

پاور بدون قفل 2 پین 3.96mm رایت

( 9607120020 )

شامل سوکت نری، مادگی و پین ها

در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

760 تومان

Pitch: 3.96 mm

Pin number: 2

Type: Right Angle

Voltage rating: 250Volt

Current rating: 7 A

پاور بدون قفل
3.96mm
Right Angle
2

connector

نوع کانکتور یا سوکتپاور بدون قفل
pitch3.96mm
packageRight Angle
تعداد پین2