مینیاتوری (PH)

مینیاتوری 6 پین 2mm استریت ( مستقیم)

( 9607065170 )

شامل سوکت نری، مادگی و پین ها

در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

1,010 تومان

Pitch: 2.00 mm

Pin number: 6

Voltage rating: 100 Volt

Type: Straight

Current rating: 2 A

PH straight
6

connector

packagePH straight
تعداد پین6