مخابراتی (2510)

مخابراتی 12 پین 2.54mm رایت (RA)

( 9607110080 )

شامل سوکت نری، مادگی و پین ها

در صورت نیاز تعداد بالا به یکی از طرف ها تماس بگیرید.

2,400 تومان

Pitch: 2.54 mm

Pin number: 12

Type: Right Angle

Voltage rating: 100 Volt

Current rating: 2 A

مخابراتی
2.54mm
12
رایت انگل Right Angle
1

connector

نوع کانکتور یا سوکتمخابراتی
pitch2.54mm
تعداد پین12
زاویه اتصالرایت انگل Right Angle
تعداد ردیف1